Home Tags Hóa đơn bán hàng điện tử

Sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn thương...

Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ tài chính với nhiều điểm mới về quy định hóa đơn điện tử đang nhận được sự quan...
Dùng thử