Home Tags Ghi lùi ngày hóa đơn điện tử bị phạt
Giữ số hóa đơn điện tử

Quy định về xuất hóa đơn điện tử & mức xử...

Trên thực tế, nhiều Doanh nghiệp vô tình phải xuất lùi ngày hóa đơn, ví dụ như: Thứ 7, Chủ nhật cửa hàng vẫn...

Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày được không?...

Khi mới bắt đầu chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng,...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử