Home Tags Công văn 4178/TCT-CS
Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

12 Nội dung kế toán cần biết về hóa đơn điện...

Kể từ ngày 14/11/2019, Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực. Sau thời điểm trên,...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử