Home Tags Các loại Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp

Các loại hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được Chính phủ ban hành...
ký hiệu hóa đơn điện tử

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông...

Theo Thông tư 68/2018/TT-BTC, kể từ ngày 1/11/2020 ký hiệu hóa đơn điện tử sẽ thay đổi so với quy định cũ. Kế toán...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử