Home Tags Xuất hóa đơn

MISA meInvoice ra mắt tính năng phê duyệt hóa đơn trước...

Giám đốc luôn muốn mình là người phê duyệt các chứng từ, hóa đơn trước khi giao cho khách hàng, đối tác. Tuy nhiên...
xuất hóa đơn điện tử sai thời điểm

Hóa đơn xuất sai thời điểm sẽ bị xử phạt như...

Mới đây nhất, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm ký số. Do đó tất cả...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử