Home Tags Thông tư 68/2019
Điều kiện nhà cung cấp hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

MISA là đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đáp...

Kể từ ngày 14/11/2019, đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử phải đáp ứng đủ 4 tiêu chí của Thông tư 68/2019/TT-BTC. Điều...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử