Home Tags Tập huấn hóa đơn điện tử theo thông tư 68

Thư mời tập huấn: Hướng dẫn quyết toán năm 2019 &...

Ngày 30/09/2019 Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP...
MISA đồng hành Cục Thuế Thanh Hóa tập huấn hóa đơn điện tử

MISA đồng hành cùng Cơ Quan Thuế tổ chức hàng loạt...

Ngày 30/09/2019 Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử