Home Tags Mẫu hóa đơn điện tử

Làm thế nào để khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử...

Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử là một trong những bước đầu tiên kế toán cần thực hiện để thông báo phát hành...
hóa đơn điện tử MISA

Cách nhận biết 3 loại hóa đơn điện tử theo Nghị...

Nhằm tạo sự thuận tiện trong sử dụng và kê khai, hóa đơn điện tử cũng được chia thành 03 loại: hóa đơn giá...
Mẫu hóa đơn điện tử

Tổng hợp mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp...

Mẫu hóa đơn điện tử với đầy đủ các thông tin theo đúng nội dung tư vấn của Tổng Cục Thuế sẽ gồm những...
Mẫu hóa đơn điện tử meInvoice.vn

Các trường dữ liệu trên MISA meInvoice đáp ứng việc sửa...

MISA trân trọng thông báo danh sách các trường dữ liệu có sẵn trên phần mềm đáp ứng việc sửa mẫu hóa đơn theo...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử
Hotline 090 488 5833