Home Tags Mẫu hóa đơn điện tử theo thông tư 68
ký hiệu hóa đơn điện tử

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông...

Theo Thông tư 68/2018/TT-BTC, kể từ ngày 1/11/2020 ký hiệu hóa đơn điện tử sẽ thay đổi so với quy định cũ. Kế toán...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử