Home Tags Cách số hóa đơn
Giữ số hóa đơn điện tử

Quy định về xuất hóa đơn điện tử & mức xử...

Trên thực tế, nhiều Doanh nghiệp vô tình phải xuất lùi ngày hóa đơn, ví dụ như: Thứ 7, Chủ nhật cửa hàng vẫn...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử