Home Kiến thức Thông tư 32/2011/TT-BTC về thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thông tư 32/2011/TT-BTC về thông báo phát hành hóa đơn điện tử

16311

Để phát hành hóa đơn điện tử qua mạng, Doanh nghiệp cần chuẩn bị mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử  như sau:

>> TẢI CHI TIẾT TẠI ĐÂY << 

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

  1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Các loại hoá đơn phát hành:
STT Tên loại hoá đơn Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng
  Hóa đơn GTGT   AA/11T        
               
  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.
  ……….., ngày………tháng………năm………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC

Doanh nghiệp nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây nhé!

Hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử