Home Kiến thức Hướng dẫn hạch toán tài khoản 113 theo thông tư 200

[TK 113] Hướng dẫn hạch toán tài khoản 113 theo thông tư 200

74
tài khoản 113 tiền đang chuyển

Theo quy định của Thông tư 200, tài khoản 113 – Tiền đang chuyển được hạch toán như thế nào? Mời bạn tìm câu trả lời trong bài viết sau đây của MISA MeInvoice.

1. Nguyên tắc kế toán của tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

tài khoản 113 tiền đang chuyển

Tài khoản 113 là tài khoản dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo , đã trả cho doanh nghiệp khác hay đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng để trả cho doanh nghiệp khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ hay bản sao kê của Ngân hàng.

Tiền đang chuyển của tài khoản 113 gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ đang chuyển trong các trường hợp sau:

– Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào Ngân hàng;

– Chuyển tiền qua bưu điện để trả cho doanh nghiệp khác;

– Thu tiền bán hàng chuyển thẳng vào Kho bạc để nộp thuế (giao tiền tay ba giữa doanh nghiệp với người mua hàng và Kho bạc Nhà nước).

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

Bên Nợ gồm có:

– Các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào Ngân hàng hoặc đã gửi bưu điện để chuyển vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có;

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

Bên Có gồm có:

– Số tiền kết chuyển vào tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, hoặc tài khoản có liên quan;

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

Số dư bên Nợ:

– Các khoản tiền còn đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

Có 2 tài khoản cấp 2 thuộc Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển:

– Tài khoản 1131 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển.

– Tài khoản 1132 – Ngoại tệ: Phản ánh số ngoại tệ đang chuyển.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:

3. Phương pháp hạch toán một số giao dịch chủ yếu của tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

tài khoản 113 tiền đang chuyển

Dưới đây là một số phương pháp hạch toán được căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 113 và các tài khoản liên quan; căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113 và các tài khoản liên quan.

3.1. Thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào Ngân hàng (không qua quỹ) nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng

 • Nợ TK 113 -­ Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 • Có TK 131 -­ Phải thu của khách hàng (thu nợ của khách hàng)
 • Có TK 511- ­ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 515 -­ Doanh thu hoạt động tài chính
 • Có TK 711 ­- Thu nhập khác
 • Có TK 3331 -­ Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

3.2. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng

 • Nợ TK 113 ­- Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 • Có TK 111 -­ Tiền mặt (1111, 1112).

3.3. Làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng để trả cho chủ nợ nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng

 • Nợ TK 113 -­ Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 • Có TK 112 -­ Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122).

3.4. Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc, doanh nghiệp đã nộp séc vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng

 • Nợ TK 113 ­- Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 • Có TK 131 -­ Phải thu của khách hàng.

3.5. Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp

 • Nợ TK 112 ­- Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122)
 • Có TK 113 ­- Tiền đang chuyển (1131, 1132).

3.6. Ngân hàng báo Nợ các khoản tiền đang chuyển đã chuyển cho người bán, người cung cấp dịch vụ

 • Nợ TK 331 -­ Phải trả cho người bán
 • Có TK 113 ­- Tiền đang chuyển (1131, 1132).

3.7. Đối với khoản tiền đang chuyển bằng ngoại tệ

– Tiền đang chuyển bằng ngoại tệ, cách thức hạch toán cũng tương tự như tiền gửi ngân hàng hay tiền mặt bằng ngoại tệ.

– Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế để đánh giá lại tiền đang chuyển là ngoại tệ cuối kỳ:

+ Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ tăng so với đồng tiền Việt Nam), ghi:

 • Nợ TK 113 -­ Tiền đang chuyển (1132)
 • Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

+ Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ giảm so với đồng tiền Việt Nam), ghi:

 • Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Có TK 113 -­ Tiền đang chuyển (1132).

Tạm kết

Trên đây là các thông tin liên quan đến các phương pháp hạch toán tài khoản 113 – Tiền đang chuyển. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan, MISA tiên phong ra mắt Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Qua đó, giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn và tăng độ tin cậy, tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây: