Home Kiến thức Tổng hợp một số bài test phỏng vấn kế toán năm 2022

Tổng hợp một số bài test phỏng vấn kế toán năm 2022

1503
tổng hợp bài test kế toán

Bài test phỏng vấn kế toán là một phần trong quá trình tuyển dụng mà hầu hết các bạn kế toán đều gặp phải. Bài test giúp cho nhà tuyển dụng tìm được ứng viên phù hợp nhất cho vị trí đang tuyển. Sau đây, hãy cùng tham khảo một số bài test phỏng vấn kế toán mà MISA MeInvoice đã tổng hợp được.

Trước khi tìm hiểu về bài test phỏng vấn kế toán, có lẽ bạn sẽ cần biết kế toán là gì, mức lương và lộ trình thăng tiến của kế toán ra sao. Hãy tham khảo bài viết xem thêm.

Xem thêm: Kế toán là gì? Các công việc của kế toán

1. Bài test kế toán tổng hợp

tổng hợp bài test kế toán

Câu 1. Đối với cơ sở kinh doanh nào dưới đây trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế theo tháng:

 1. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 100 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
 2. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 150 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
 3. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
 4. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.

Câu 2. Khoản thu nhập nào của cá nhân nếu dưới đây có thu nhập chịu thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng/lần phát sinh thu nhập.

 1. Thu nhập từ việc nhận cổ tức.
 2. Thu nhập từ nhận thừa kế tài sản là bất động sản.
 3. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
 4. Thu nhập từ hoa hồng môi giới.

Câu 3. Người lao động làm việc trong các tổ chức Liên hiệp quốc thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân như sau:

 1. Được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương được nhận.
 2. Được miễn số thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương được nhận của tổ chức Liên Hiệp Quốc.
 3. Được giảm 50% thu nhập chịu thuế từ tiền lương nhận của tổ chức Liên hiệp quốc.
 4. Phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương nhận của tổ chức Liên hiệp quốc.

Câu 4. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

 1. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.
 2. Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.
 3. Cả 2 đối tượng nêu trên.

Câu 5. Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ đối với:

 1. Các khoản tiền phạt vi phạm luật giao thông.
 2. Các khoản tiền phạt vi phạm chế độ kế toán thống kê.
 3. Các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế.
 4. Các trường hợp a, b
 5. Các trường hợp a, b, c

Câu 6. Công chức quản lý thuế qua kiểm tra hồ sơ khai thuế của Công ty cổ phần A thấy hồ sơ không chính xác nên đã quyết định yêu cầu giải trình hồ sơ. Được biết Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B có chức năng kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế với Công ty cổ phần A. Hỏi trường hợp này đối tượng nào giải trình hồ sơ khai thuế của công ty A với cơ quan thuế?

 1. Công ty cổ phần A.
 2. Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B.
 3. Công ty cổ phần A và công ty kế toán, kiểm toán B.

Câu 7. Người nộp thuế có hồ sơ đề nghị giải quyết miễn thuế, giảm thuế; cơ quan thuế phải ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lí do không thuộc diện miễn thuế (đối với các trường hợp thẩm quyền miễn giảm thuộc cơ quan thuế và không cần kiểm tra thực tế) trong thời hạn:

 1. 30 ngày
 2. 45 ngày
 3. 60 ngày

Câu 8. Trường hợp nào sau đây thì không phải nộp tiền sử dụng đất:

 1. Chuyển mục đích sử dụng đất.
 2. Người được nhà nước cho thuê đất để sản xuất kinh doanh.
 3. Chuyển từ thuê đất sang giao đất.

Câu 9. Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện là:

 1. Giá bán nước dùng sản xuất thủy điện.
 2. Giá bán điện thương phẩm bình quân.
 3. Giá bán điện thương phẩm tại nhà máy điện.
 4. Gồm các trường hợp tại điểm a, điểm c.

Câu 10. Thời hiệu xử lý việc truy thu thuế đối với người nộp thuế của cơ quan thuế:

 1. 2 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.
 2. 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.
 3. Không có thời hiệu.

Câu 11. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miến, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế khi doanh nghiệp:

 1. Không được hưởng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm qua kiểm tra phát hiện.
 2. Được hưởng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm qua kiểm tra phát hiện.

Câu 12. Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hạch toán được chi phí, thu nhập nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là:

 1. 5%
 2. 2%
 3. 1%

Câu 13: Trong năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp là 4 tỷ. Chi phí phát sinh là 3 tỷ. Đó là chi phí tiền lương trả cho người lao động nhưng chưa chi 200 triệu. Chi phí dự phòng sửa chữa tài sản nhưng thực tế không chi: 200 triệu.

Trong năm 2021, sau khi kiểm tra, cơ quan thuế đã truy thu thuế năm 2019 của doanh nghiệp như sau:

 1. Thuế GTGT 150 triệu đồng
 2. Thuế TNDN 30 triệu đồng
 3. Xử phạt vi phạm luật thuế do kê khai sai dẫn đến thời điểm thuế tiền thuế, phải nộp 20 triệu
 4. Xử phạt nộp chậm 30 triệu đồng
 1. Hãy tính thuế TNDN phải nộp năm 2021.
 2. Hãy hạch toán các bút toán truy thu thuế và xử phạt trên của doanh nghiệp A trong năm 2021.

Câu 14: Năm 2020, doanh nghiệp A mua ô tô giá 600 triệu, ước tính thời gian sử dụng trong 5 năm, thời gian khấu hao theo quy định là 6 – 8 năm. Kế toán tài chính hạch toán đúng theo quy định. Được tuyển dụng vào công ty thời điểm này, là kế toán thuế, anh chị có ý kiến gì? Nêu phương án giải quyết nếu có.

Câu 15: Bạn đã tham gia trực tiếp vào quyết toán thuế chưa? Mấy lần? Bạn học hỏi được điều gì sau những lần quyết toán?

Câu 16: Đưa ví dụ và phân tích sự khác biệt về trốn thuế, tránh thuế, tối ưu thuế.

2. Bài test kế toán nội bộ

2.1 Dạng câu hỏi lý thuyết trong bài test kế toán nội bộ

1. Nguyên tắc kế toán là gì? Hãy liệt kê các nguyên tắc kế toán mà bạn biết?

Xem thêm: Có các nguyên tắc kế toán nào phổ biến hiện nay?

2. Hệ thống tài khoản kế toán hiện nay được áp dụng theo thông tư nào?

3. Trong hệ thống tài khoản kế toán hiện hành có bao nhiêu loại tài khoản?

4. Kế toán nội bộ sẽ phải thực hiện những công việc cơ bản nào?

5. Trong hoạt động kế toán nội bộ doanh nghiệp có những báo cáo cơ bản nào?

6. Hãy nêu một số chuẩn mực kế toán đang được áp dụng hiện nay?

7. Như thế nào là đối tượng kế toán? Làm sao để xác định được đối tượng kế toán?

8. Kế toán nội bộ đóng vai trò gì trong hoạt động doanh nghiệp là gì? Và ai sử dụng thông tin kế toán trong doanh nghiệp?

9. Theo bạn khi nào cần thực hiện nghiệp vụ kết chuyển kế toán? Và sử dụng các loại tài khoản nào trong hoạt động kết chuyển này?

2.2 Dạng câu hỏi tình huống trong bài test kế toán nội bộ

 1. Doanh nghiệp xuất bán 1 lô hàng 500 sản phẩm nhưng khách hàng đã trả lại 100 sản phẩm với lý do là sản phẩm bị lỗi. Vậy trong trường hợp này, bạn cần hạch toán như thế nào khi trước đó đã ghi nhận doanh thu của 500 sản phẩm và bạn sẽ giải quyết vấn đề này ra sao?
 2. Doanh nghiệp muốn xuất bán giá sản phẩm thấp hơn giá vốn và muốn xác định khoản lỗ phát sinh. Vậy để có được kết quả dự đoán, bạn sẽ thực hiện những hoạt động gì?
 3. Doanh nghiệp hiện có 1 mảng tư vấn bán phần mềm máy tính, làm sao để xác định giá vốn cho khoản doanh thu bán phần mềm máy tính? Và xác định lợi nhuận của hoạt động này như thế nào?
 4. Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tháng 10 đã hoàn tất, tuy nhiên đến tháng 11 mới phát hiện lỗi, trong trường hợp này bạn cần làm gì? Làm sao để sửa lỗi khi bạn đã đóng số kế toán? Cách thức sửa lỗi mà bạn sẽ áp dụng là gì?

Xem thêm: Kế toán nội bộ là gì? Tất cả những điều cần phải biết về kế toán nội bộ

3. Bài test kế toán kho

tổng hợp bài test phỏng vấn kế toán

Nếu bạn chưa biết kế toán kho là gì và cần những thông tin về kế toán kho, hãy tham khảo bài viết xem thêm.

Xem thêm: Kế toán kho là gì? Công việc và nhiệm vụ của kế toán kho

Câu 1: Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm:

 1. Nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tồn kho
 2. Thành phẩm, hàng hóa tồn kho
 3. Hàng mua đang đi đường, hàng hóa gửi bán, hàng đang gửi gia công
 4. Tất cả các loại trên

Câu 2: Giá trị hàng tồn kho đem sử dụng cho kinh doanh sẽ được tính vào:

 1. Chi phí sản xuất sản phẩm
 2. Giá vốn hàng bán
 3. Chi phí bán hàng
 4. Chi phí thích hợp tùy thuộc vào mục đích sử dụng của hàng tồn kho đó

Câu 3: Chi phí mua hàng tồn kho bao gồm:

 1. Giá mua bao gồm các loại thuế được hoàn lại
 2. Chi phí bảo quản trong quá trình thu mua
 3. A và B
 4. Các câu trên đều sai

Câu 4: Giá trị hàng tồn kho được ghi nhận theo:

 1. Giá gốc
 2. Giá bán ước tính
 3. Giá trị thuần có thể thực hiện được
 4. Giá hiện hành

Câu 5: Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ được tính vào:

 1. Giá gốc vật liệu, dụng cụ mua vào
 2. Giá phí của vật liệu, dụng cụ mua vào
 3. Doanh thu tài chính
 4. Ghi giảm giá mua của vật liệu, dụng cụ

Câu 6: Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu, dụng cụ được:

 1. Ghi tăng giá gốc hàng tồn kho
 2. Ghi tăng thu nhập tài chính
 3. Ghi tăng chi phí tài chính
 4. Ghi giảm giá trị của vật liệu, dụng cụ mua vào

Câu 7: Giá gốc của hàng tồn kho bao gồm các loại chi phí sau:

 1. Chi phí mua
 2. Chi phí cung cấp dịch vụ
 3. Chi phí chế biến
 4. Tất cả đều đúng

Câu 8: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, hàng tồn kho phải được:

 1. Đánh giá lại trước khi lập báo cáo tài chính
 2. Lập dự phòng giảm giá nếu cần thiết
 3. Giữ nguyên giá trị ghi sổ theo nguyên tắc giá gốc khi lập báo cáo
 4. Các trường hợp trên đều sai

Câu 9: Hao hụt tự nhiên trong quá trình thu mua vật liệu sẽ làm ảnh hưởng đến:

 1. Tổng giá trị vật liệu nhập kho
 2. Đơn giá vật liệu nhập kho
 3. Giá trị hàng tồn kho trên báo cáo kế toán
 4. Số tiền thanh toán cho người bán

Câu 10: Hao hụt trong quá trình bảo quản vật liệu tại kho và trong quá trình sử dụng có thể được tính vào:

 1. Chi phí sản xuất sản phẩm
 2. Chi phí hoạt động khác
 3. Giá gốc vật liệu tồn kho
 4. Giá vốn hàng bán

Câu 11: Khi xuất kho vật liệu cho các phân xưởng, phục vụ nhu cầu sản xuất, cần sử dụng chứng từ:

 1. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
 2. Phiếu xuất kho
 3. Hóa đơn GTGT
 4. Phiếu chi

Câu 12: Khi trả lại vật liệu đã mua do chất lượng kém, doanh nghiệp cần lập các chứng từ:

 1. Phiếu xuất kho
 2. Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
 3. Công văn gửi người bán
 4. Các loại giấy tờ trên

Câu 13: Nguyên tắc nhất quán áp dụng trong tính giá hàng tồn kho đòi hỏi:

 1. Phải áp dụng một phương pháp tính giá duy nhất cho tất cả các loại hàng tồn kho
 2. Phải áp dụng một phương pháp tính giá duy nhất cho tất cả các loại hàng tồn kho, nếu thay đổi thì phải giải trình trên thuyết minh báo cáo tài chính
 3. Áp dụng nhất quán các phương pháp tính giá, không nhất thiết phải sử dụng 1 phương pháp
 4. Các câu trên đều sai

Câu 14: Giá thực tế vật liệu, dụng cụ xuất kho tính theo phương pháp giá hạch luôn trùng khớp với giá thực tế vật liệu dụng cụ xuất kho theo phương pháp

 1. Giá bình quân cả kì dự trữ
 2. Giá bình quân cuối kì trước
 3. Giá bình quân sau mỗi lần nhập
 4. Giá nhập trước-xuất trước

Câu 15: Phương pháp nào sau đây cho giá trị vật liệu, dụng cụ tồn kho cao nhất (trong cùng một điều kiện):

 1. Nhập trước – xuất trước
 2. Nhập sau – xuất trước
 3. Giá bình quân
 4. Chưa thể khẳng định được

4. Bài test kế toán công nợ

Trước khi tìm hiểu về bài test kế toán công nợ, bạn có thể tìm hiểu cụ thể kế toán công nợ là gì, công việc của kế toán công nợ cùng những thông tin liên quan bằng cách click vào bài viết dưới đây.

Xem thêm: Kế toán công nợ là gì? Những thông tin cần phải biết về kế toán công nợ

 1. Theo bạn, một nhân viên kế toán công nợ sẽ gặp phải những khó khăn nào?
 2. Trong quá trình làm việc trước đây, bạn áp dụng những phương pháp nào để xử lý nhanh và chính xác các nghiệp vụ kế toán công nợ?
 3. Chứng từ ghi nợ và chứng từ tín dụng là gì?
 4. Liệt kê các loại giao dịch kinh doanh trong kế toán?
 5. Làm sao để biệt sự khác nhau giữa các tài khoản hoạt động và không hoạt động?
 6. Tài sản hư cấu được xác định như thế nào?
 7. Sự khác biệt giữa vốn và giao dịch doanh thu là gì?
 8. Vốn lưu động có ý nghĩa gì?
 9. Phương trình kế toán cơ bản là gì?
 10. Kế toán công nợ và kế toán tổng hợp hay kế toán kho khác nhau như thế nào?
 11. Hóa đơn thương mại được hiểu như thế nào?
 12. Sổ sách kế toán kép là gì và quy tắc của sổ sách kế toán kép?
 13. Theo bạn, ý nghĩa thực tế của tài khoản sổ cái là gì?
 14. Bảng cân đối kế toán là gì? Với vai trò là một kế toán công nợ, bạn có cần đảm bảo tính bảo mật cho bảng cân đối này hay không? Vì sao?

Xem thêm: Tổng hợp bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán chọn lọc

Tạm kết

Trên đây là phần tổng hợp một số bài test phỏng vấn kế toán năm 2022. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan, MISA tiên phong ra mắt Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

phần mềm hóa đơn điện tử

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Qua đó, giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn và tăng độ tin cậy, tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây: