Home Kiến thức Mẫu hợp đồng lao động thời vụ theo quy định mới nhất...

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ theo quy định mới nhất 2022

20
mẫu hợp đồng lao động thời vụ - 2

Hợp đồng lao động thời vụ là một trong những dạng hợp đồng lao động được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Vậy dạng hợp đồng này gồm có những nội dung nào? Mời Doanh nghiệp tham khảo bài viết về mẫu hợp đồng lao động thời vụ sau đây của MISA MeInvoice.

I. Hợp đồng lao động thời vụ là gì?

hợp đồng lao động thời vụ là gì

Hợp đồng lao động thời vụ được người lao động và người sử dụng lao động ký kết với nhau nhằm thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ về công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên hoặc những công việc có thời hạn dưới 12 tháng.

Trong văn bản hợp đồng lao động thời vụ, các bên thường đề cập đến những nội dung và điều khoản về: Thông tin liên lạc của hai bên; thời hạn làm việc; công việc chính của người lao động; chế độ làm việc; ngày trả lương; hình thức trả lương; bảo hiểm (nếu có):…

II. Mẫu hợp đồng lao động thời vụ gồm có những điều khoản nào?

Sau đây là một mẫu hợp đồng lao động thời vụ với các nội dung và điều khoản được đề cập ở trên, doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động có thể nhấn vào chữ bên cạnh để TẢI VỀ.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: ……………/HĐLĐTV

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ……………………………………………………………………;

Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: ………………………………………

Đại diện cho: CÔNG TY …………………………………………

Địa chỉ : ……………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………

Và một bên là Ông/Bà: …………………………………………;

Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ……………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………

Số CMND: ………………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại ……………………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

1. Loại hợp đồng lao động: Thời vụ … tháng.

2. Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….

3. Địa điểm làm việc: ……………………………………………

4. Chức danh chuyên môn: ………………………………………

5. Chức vụ (nếu có): …………………………………………………

6. Công việc phải làm: ………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc:

1. Thời giờ làm việc: (1) 8h/ngày

2. Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

a) Phương tiện đi lại làm việc: ………………………………………………

b) Mức lương chính hoặc tiền công: (2) …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: ………………………………………………………

e) Được trả lương: vào các ngày … tháng …. năm …….

f) Tiền thưởng: Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: (3) ……………………………………………

k) Chế độ đào tạo: …………………………………………………

l) Những thỏa thuận khác:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng:

1. Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng;

2. Chấm dứt trước khi thời hạn;

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại …………………………….. ngày …… tháng …… năm ………

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Theo quy định của Bộ luật lao động 2019:

– Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

– Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

(2) Theo quy định của Bộ luật lao động 2019:

– Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

(3) Đối với loại hợp đồng thời vụ thì BHXH và BHYT thường được cộng vào lương.

III. Lời kết

Hy vọng qua bài viết trên đây, doanh nghiệp đã hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng lao động thời vụ. Bên cạnh đó, trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số, số hóa doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, hợp đồng lao động thời vụ điện tử đang được sử dụng ngày càng rộng rãi.

Nếu muốn tìm hiểu một giải pháp ký hợp đồng điện tử uy tín, các doanh nghiệp có thể tham khảo thêm thông tin về phần mềm AMIS WeSign – hỗ trợ trình ký trực tuyến. Một số lợi ích mà AMIS WeSign đem lại là:

  • Tiết kiệm tới 90% thời gian ký kết
  • Tiết kiệm tới 85% chi phí
  • Đảm bảo giá trị pháp lý theo quy định hiện hành của pháp luật

Để được tư vấn và dùng thử Gói Ký 10 Hợp Đồng Điện Tử Miễn Phí, Anh/Chị vui lòng nhấn vào nút dưới đây để điền thông tin:

đăng ký tư vấn