Home Kiến thức MISA meInvoice hỗ trợ hóa đơn cho doanh nghiệp thuộc địa bàn...

MISA meInvoice hỗ trợ hóa đơn cho doanh nghiệp thuộc địa bàn kinh tế khó khăn

185

Kính thưa Quý đơn vị doanh nghiệp,

Việc chuyển đổi và áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BT trước thời hạn 01/07/2022 đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Công ty CP MISA phối hợp cùng Cục Thuế các địa phương truyền thông tới các doanh nghiệp, hộ cá nhân về lộ trình và cách thức chuyển đổi hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử theo 123/2021/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BT; đồng thời tổ chức tập huấn tháo gỡ những vướng mắc và khó khăn trong quá trình chuyển đổi HĐĐT của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp thuộc địa bàn kinh tế khó khăn có thể thuận lợi triển khai hóa đơn điện tử thành công trong giai đoạn quan trọng này, MISA đã xây dựng chính sách TẶNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ cho các đơn vị, doanh nghiệp với nội dung ưu đãi cụ thể như sau:

MISA MEINVOICE & CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC ĐỊA BÀN KINH TẾ KHÓ KHĂN

 

  • Chính sách hỗ trợ: Tặng phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice gói 300 hóa đơn trị giá 890.000đ cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ cá nhân kinh doanh chưa dùng hóa đơn điện tử thuộc địa bàn kinh tế khó khăn theo quy định tại Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
  • Thời gian áp dụng: Đến ngày 30/06/2022
  • Điều kiện áp dụng:

– Chưa sử dụng hóa đơn điện tử MISA meInvoice

– Thuộc địa bàn kinh tế khó khăn được quy định trong Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Xem  chi tiết tại Bảng danh mục dưới đây*)

– Có yêu cầu MISA cấp miễn phí hoặc nằm trong danh sách được cơ quan thuế đề nghị cấp miễn phí.

*BẢNG DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

bảng danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo nghị định 31 2021

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-31-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-tu-462291.aspx

Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ cá nhân kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện trên và có nhu cầu nhận chính sách hỗ trợ này của MISA vui lòng để lại thông tin đăng ký theo form dưới đây: