Trang chủ Tags Xu hướng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp chưa sử dụng Hóa đơn điện tử vì còn nhiều hóa đơn...

Bắt buộc từ ngày 1/11/2018, Doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử. Riêng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đô...

Triển khai hóa đơn điện tử: Thúc đẩy các hộ kinh doanh lên Doanh...

Việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ có sự phân hóa và cơ quan chức năng sẽ không nhắm vào những hộ kinh...

Doanh nghiệp tích cực hưởng ứng việc sử dụng hóa đơn điện tử

Việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mang lại lợi ích cho cả 3 bên: người bán, người mua và cơ quan quản...

Bài viết chọn lọc

Xem nhiều nhất

Dùng thử
Hotline 090 488 5833
Mua ngay