Home Tags Thời điểm xuất hóa đơn
xuất hóa đơn điện tử sai thời điểm

Hóa đơn xuất sai thời điểm sẽ bị xử phạt như...

Mới đây nhất, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm ký số. Do đó tất cả...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử
Hotline 090 488 5833