Home Tags Thời điểm xuất hóa đơn
lap hoa don dien tu

Tổng hợp quy định về lập hóa đơn điện tử theo...

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":} Ngày 19/10/2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và sẽ có...
xuất hóa đơn điện tử sai thời điểm

Hóa đơn xuất sai thời điểm sẽ bị xử phạt như...

Mới đây nhất, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm ký số. Do đó tất cả...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử
Hotline 090 488 5833
Mua ngay