Home Tags Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
hoa don dien tu

Doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020...

Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 19/10/2022 với những quy định mới về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử đã làm...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử