Home Tags Số hóa đơn điện tử
quy dinh hoa don dien tu thong tu 78

Tổng hợp quy định về lập hóa đơn điện tử theo...

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":} Ngày 17/9/2021 bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Luật...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử
Hotline 090 488 5833