Home Tags Phạt vi phạm hóa đơn
xuất hóa đơn điện tử sai thời điểm

Hóa đơn xuất sai thời điểm sẽ bị xử phạt như...

Mới đây nhất, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm ký số. Do đó tất cả...
Dùng thử