Home Tags Nguyên tắc lập Hóa đơn điện tử

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018 nêu...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử