Home Tags Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định, nghị định số 119/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực ngày 01/11/2018, nghị định được ban hành đã đánh dấu thêm một...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử