Home Tags Lập biên bản thu hồi hóa đơn
Biên bản thu hồi hóa đơn

Tải về mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử...

Trường hợp hóa đơn giấy viết sai, đã giao cho khách nhưng chưa kê khai thì kế toán lập biên bản thu hồi hóa...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử
Hotline 090 488 5833