Home Kiến thức Hướng dẫn Lập và Xuất hóa đơn điện tử mọi lúc mọi...

Hướng dẫn Lập và Xuất hóa đơn điện tử mọi lúc mọi nơi

129675
Hướng dẫn lập và xuất hóa đơn điện t

Thay vì tốn thời gian như hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử cho phép lập hóa đơn điện tửxuất hóa đơn điện tử mọi lúc mọi nơi qua mobile, website, desktop. Điển hình trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice – Phần mềm được đông đảo Doanh nghiệp sử dụng nhất hiện nay.

Hóa đơn điện tử này có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phần mềm hóa đơn điện tử khác:

 • Khởi tạo, phát hành và tra cứu hóa đơn điện tử mọi lúc, mọi nơi qua mobile, website, desktop.
 • Kết nối hơn 60 phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị phổ biến giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu.
 • Theo dõi hạn nợ và thanh toán hóa đơn trực tuyến ngay trên mobile.
 • Đáp ứng đầy đủ mẫu hóa đơn theo nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp và thông tin theo quy định của Cơ quan Thuế.

hoa don dien tu

Tại bài viết dưới đây, MISA hướng dẫn Doanh nghiệp lập hóa đơn điện tửxuất hóa đơn điện tử nhanh chóng, dễ dàng.

1. Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử

1.1  Nhập hóa đơn từ tệp Excel

1. Vào mục Hóa đơn, chọn loại hóa đơn muốn nhập khẩu, nhấn Nhập khẩu.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-1 1

2. Chọn mẫu hóa đơn muốn nhập.

3. Để nhẩu khẩu dữ liệu, bạn có thể sử dụng tệp excel có sẵn hoặc nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu do  phần mềm cung cấp. Sau đó, sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

Lưu ý: Trên tệp nhập khẩu có cột Số thứ tự là để chương trình phân biệt các hóa đơn với nhau, trường hợp một hóa đơn có nhiều hàng hóa thì cần nhập cùng một số thứ tự cho mỗi dòng hàng hóa của hóa đơn đó.

4. Kéo và thả tệp excel cần nhập khẩu vào phần mềm hoặc nhấn Chọn tệp nguồn và chọn đến tệp excel cần nhập khẩu.

5. Tại mục Chọn Sheet chứa dữ liệu: nhấn biểu tượng mũi tên và chọn sheet chứa dữ liệu cần nhập khẩu vào phần mềm.

6. Tại mục Chọn dòng làm tiêu đề cột: Nhập số thứ tự của dòng tiêu đề để chương trình có căn cứ ghép các cột trên tệp excel vào các cột trên phần mềm.

7. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Ghép cột dữ liệu. (Thực hiện tương tự trường hợp nhập khẩu danh mục hàng hóa, dịch vụ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.)

1.2 Lập hóa đơn điện tử

1. Vào mục Hóa đơn, chọn loại hóa đơn muốn lập. Nhấn Thêm mới.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-2 1

2. Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn Ký hiệu hóa đơn muốn lập.

Lưu ý: Chỉ chọn được các Mẫu số, Ký hiệu đã được lập thông báo phát hành và có trạng thái của thông báo phát hành là Đã có hiệu lực.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-3 1

>> Biết cách sử dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp ký tiết kiệm 80% ký hóa đơn.

3. Khai báo thông tin người mua:

 • Nhập Mã số thuế (MST) người mua hoặc Tên đơn vị: Nếu MST/Tên đơn vị có chứa giá trị giống MST/Tên đơn vị đã được khai báo trong danh mục khách hàng, chương trình sẽ gợi ý danh sách khách hàng.
 • Chọn khách hàng trong danh sách gợi ý: chương trình tự động điền các thông tin liên quan như: Địa chỉ, Người mua hàng, TK ngân hàng, Tên ngân hàng, Số điện thoại, Email sẽ theo khai báo tại Danh mục khách hàng.
 • Nếu khách hàng chưa có trong danh mục: Nhập MST người mua, sau đó nhấn Lấy thông tin, chương trình tự động lấy lên Tên đơn vị và Địa chỉ theo dữ liệu của cơ quan thuế, sau đó khai báo bổ sung các thông tin khác của người mua.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-2 4
Lưu ý: Khi thực hiện chức năng Lấy thông tin từ Mã số thuế của khách hàng thì chương trình tự động kiểm tra tình trạng hoạt động của khách hàng đó:

 • Với khách hàng có dấu hiệu ngừng hoạt động chương trình hiển thị như sau:

 

 • Hoặc có thể thêm nhanh khách hàng bằng cách nhấn biếu tượng mũi tên, sau đó nhấn Thêm mới. Xem hướng dẫn khai báo khách hàng tại đây.

4. Chọn hình thức thanh toán.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-5 1

Lưu ý: Có thể đánh dấu trạng thái Đã thanh toán cho hóa đơn đã được khách hàng thanh toán tiền trước nhằm phục vụ công tác quản lý:

 • Trên danh sách, hóa đơn sẽ được đánh dấu Đã thanh toán.
 • Khi người mua tra cứu hóa đơn sẽ hiển thị tình trạng thanh toán là Đã thanh toán.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-6 1
5. Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ bán ra:

 • Nhập Mã hoặc Tên Hàng hóa, dịch vụ bán ra: Nếu Mã/Tên hàng hóa, dịch vụ có chứa giá trị giống Mã/ Tên hàng hóa, dịch vụ đã được khai báo trong danh mục Hàng hóa, dịch vụ, chương trình sẽ gợi ý danh sách hàng hóa, dịch vụ.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-7 1

 • Chọn Hàng hóa, dịch vụ trong danh sách gợi ý: chương trình tự động điền các thông tin liên quan như: Đơn vị tính, Đơn giá bán, (%) Thuế, Tiền thuế theo khai báo tại danh mục Hàng hóa, dịch vụ. Sau đó khai báo bổ sung các thông tin khác của Hàng hóa, dịch vụ.
 • Nếu Hàng hóa, dịch vụ chưa có trong danh mục: Thêm nhanh bằng cách nhấn biểu tượng mũi tên, sau đó nhấn Thêm mới. Xem hướng dẫn khai báo hàng hóa tại đây.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-8 1
6. Trường hợp bán hàng có chiết khấu thực hiện như sau:

 • Tại mục Chiết khấu: Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn hình thức chiết khấu.
 • Nếu chiết khấu Theo mặt hàng: Nhập thông tin Tỷ lệ CK hoặc Tiền CK tương ứng với mặt hàng được chiết khấu.

Nếu chiết khấu Theo tổng giá trị hóa đơn: Nhập tỷ lệ chiết khấu tại mục Tỷ lệ chiết khấu.

Lưu ý: Mục Chiết khấu: Theo tổng giá trị hóa đơn chỉ hiển thị với mẫu hóa đơn 1 thuế suất được khởi tạo từ meInvoice Web.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-9 1

7. Để nhập thông tin diễn giải, mô tả thực hiện như sau:

 • Tại cột Tên hàng hóa/Dịch vụ: Nhập thông tin diễn giải, mô tả.
 • Nhấn chuột phải, chọn Là dòng diễn giải, mô tả.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-11 1
8. Nhấn Lưu.

Lưu ý:

 • Với các mặt hàng là hàng khuyến mại và đã đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương, tích chọn ô Hàng khuyến mại, hóa đơn in ra sẽ hiển thị dòng chữ “Hàng khuyến mại không thu tiền” theo đúng quy định.
 • Để xóa dòng thông tin sai: nhấn biểu tượng dấu x.
  Trường hợp đơn vị có phát sinh nghiệp xuất hóa đơn ngoại tệ. Xem hướng dẫn tại đây.

1.3 Lưu ý:

 • Sau khi lập hóa đơn điện tử, có thể Tra cứu, tìm kiếm và thực hiện các chức năng như Xem/Sửa/Xóa…hóa đơn trên danh sách. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Có thể thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập hóa đơn nhưng không hiển thị lên hóa đơn phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp. Xem hướng dẫn tại đây.

2. Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử

Cho phép phát hành các hóa đơn điện tử đã được lập trên chương trình, bao gồm: Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

Lập và Phát hành Hóa đơn điện tử MISA meInvoice

Kế toán có thể xuất hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

 • Cách 1: Phát hành từng Hóa đơn điện tử
 • Cách 2: Phát hành hàng loạt Hóa đơn điện tử

>> Phần mềm chữ ký số MISA eSign giúp doanh nghiệp ký hoá đơn điện tử hiệu quả nhất.

ưu đãi hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của Công ty Cổ Phần MISA được Tổng cục Thuế khuyến khích Doanh nghiệp sử dụng, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC… và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Đặc biệt, MISA meInvoice cho phép lập hóa đơn và ký số điện tử phát hành hóa đơn mọi lúc mọi nơi qua mobile, website, desktop. Theo dõi hạn nợ, thanh toán hóa đơn trực tuyến ngay trên mobile thông qua cổng thanh toán VNPay.

Đồng hành cùng Cục Thuế, Chi Cục Thuế trong lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử MISA – Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử hàng đầu hiện nay hỗ trợ Doanh nghiệp như sau:

 1. Đổi hóa đơn giấy lấy hóa đơn điện tử
 2. Miễn 5 loại phí lên đến 5 TRIỆU:
 • Miễn 100% phí thuê bao hàng năm
 • Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản
 • MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau
 • MIỄN 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế
 • MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:


>> Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
>> Hướng dẫn sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử hiệu quả, đúng quy định
>> Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng
>> Bảng giá hóa đơn điện tử meInvoice mới nhất