Home Kiến thức Quan điểm của Tổng Cục Thuế về thời điểm lập hóa đơn...

Quan điểm của Tổng Cục Thuế về thời điểm lập hóa đơn điện tử

1674

Trong quá trình mua bán hàng hóa dịch vụ, một số đơn vị nhận được các hóa đơn điện tử mua vào không có chỉ tiêu ngày ký. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp hoang mang về tính hợp lệ của hóa đơn điện tử trên cũng như cách xử lý khi nhận được hóa đơn điện tử thiếu nội dung này.

Qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng Cục Thuế đã có câu trả lời về việc này:

>> 15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hoá đơn điện tử
>> Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng
>> Tính năng ưu việt của phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice
>> Dùng thử hóa đơn điện tử MISA meInvoice

1. Vướng mắc của doanh nghiệp khi xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử

Trong quá trình thực hiện tư vấn thuế cho doanh nghiệp, Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu phản ánh nhiều doanh nghiệp nhận được hóa đơn điện tử thiếu nội dung từ người bán. Một trong những nội dung khiến các doanh nghiệp và đại lý thuế lúng túng khi xử lý đó chính là thiếu chỉ tiêu ngày ký trên hóa đơn điện tử. Từ đó, dẫn đến các vướng mắc sau:

  • Cách xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các loại hàng hóa , dịch vụ như thế nào?
  • Đối với các trường hợp đơn vị nhận được các hóa đơn điện tử mua vào thiếu chỉ tiêu ngày ký có được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hay không?

luu-y-khi-su-dung-chu-ky-so-viettel-ca

Những thắc mắc này đã được Đại lý thuế Vũng Tàu gửi tới Tổng cục thuế thông qua Qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử

2. Tổng Cục Thuế trả lời về việc xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử

Để trả lời vấn đề này, Tổng Cục Thuế đã dựa trên một số căn cứ pháp lý như sau:

  • Căn cứ Điều 7, Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định hóa đơn điện tử và lập hóa đơn;
  • Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn;
  • Điều 6, Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử;
  • Điều 6, Điều 7 và Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, về nguyên tắc, trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Theo đó, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tổng Cục Thuế cũng chỉ rõ: Khi lập hóa đơn điện tử phải có đầy đủ các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể tham khảo các hướng dẫn bổ sung tại Điều 8 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 đã được Bộ Tài chính đăng tải.

*Theo baochinhphu.vn*

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

>> 15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hoá đơn điện tử
>> Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng
>> Tính năng ưu việt của phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice
>> Dùng thử hóa đơn điện tử MISA meInvoice

meInvoice.vn - Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất