Home Kiến thức 6 Công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 6/2019

6 Công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 6/2019

452
Công việc kế toán cần làm

Nhân sự, kế toán cần lưu ý ngay 6 công việc pháp lý cần làm ngay trong tháng 06/2019 để tránh bị phạt. Cụ thể 6 Công việc cần làm như sau:

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 05/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 03/6/2019, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 5/2019.
 • Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015
Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.
Thông báo tình hình biến động lao động tháng 05/2019

2. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 05/2019

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/6/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

Lưu ý: Quy định trên áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng; nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.

Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 05/2019

3. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 05/2019

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/6/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.
Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 05/2019

Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là:

 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
 • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Lưu ý: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Xử lý báo cáo tình hình hóa đơn hàng tháng chỉ với vài Click chuột với hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA. Kế toán dễ dàng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bằng việc xuất dữ liệu dễ dàng trên phần mềm.

Dùng thử hóa đơn điện tử

4. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/6/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Hàng tháng, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đó, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.
Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 06/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 30/6/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 06/2019

6. Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 06/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 30/6/2019

Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là DN đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.

Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 06/2019