Home Kiến thức Bảo hiểm sẽ đồng loạt triển khai hóa đơn điện tử

Bảo hiểm sẽ đồng loạt triển khai hóa đơn điện tử

1451
hóa đơn điện tử

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp trong năm 2021. 

> Xem chi tiết tại bài viết: Các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp năm 2021.

Quyền lợi của người làm việc ngoài lương thì còn có các loại bảo hiểm bắt buộc. Để hiểu rõ được lợi ích của mình, kính mời các bạn xem tổng quan nội dung phía dưới:

Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc

Theo Luật BHXH năm 2014, “BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc qua đời, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH”.

Chính vì thế, chính sách BHXH được thực hiện trên cơ sở huy động sự đóng góp, tích lũy của người lao động khi còn trẻ, còn khỏe mạnh để bảo đảm ổn định thu nhập khi gặp phải các rủi ro.

Cụ thể, điểm a, b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng;…”

Như vậy, trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà đồng thời là người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng,… thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo nhóm đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng.

Các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp

Chi tiết xem tại: Các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp

Tóm tắt nội dung:

Căn cứ vào luật bảo hiểm xã hội năm 2014, các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp bao gồm:

  • BHXH: bao gồm có quỹ thai sản, ốm đau, tử tuất, hưu trí.
  • BHTNLĐ, BNN: người được bảo hiểm được chi trả khi không may bị tai nạn, bệnh tật có liên quan đến công việc của mình.
  • BHYT: chi trả trong trường hợp ốm đau, bệnh tật,…
  • BHTN: bù đắp một phần thu nhập khi người lao động bị mất việc làm dựa trên cơ sở của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã đóng.

Xem thêm: