Home Kiến thức Hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định...

[Mới] Hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

29
cách tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Điều kiện để nhận biết một tài sản cố định hữu hình là gì? Cách tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình? Mời bạn tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết sau đây của MISA MeInvoice.

1. Điều kiện nhận biết tài sản cố định hữu hình

điều kiện xách định tài sản cố định hữu hình

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về 3 tiêu chuẩn để nhận biết tài sản cố định hữu hình như sau:

– Tài sản chắc chắn đem lại được lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp trong tương lai.

– Tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm.

– Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 trở lên.

Lưu ý: Những tài sản hữu hình không thỏa mãn đủ 3 tiêu chuẩn trên thì được coi là công cụ dụng cụ.

2. Cách xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình

Các trường hợp xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình bao gồm: mua sắm; trao đổi; tự xây dựng hoặc tự sản xuất; đầu tư xây dựng; được tài trợ, biếu, tặng, phát hiện thừa; được cấp hoặc được điều chuyển; nhận góp vốn.

2.1 Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình từ mua sắm

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình = Giá mua + Thuế (Không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) + Các chi phí liên quan

Trong đó:

  • Giá mua: giá thực tế phải trả để mua tài sản. Đối với trường hợp tài sản cố định hữu hình mua trả chậm, trả góp, giá mua là giá tài sản mua theo phương thức trả tiền ngay tại thời điểm mua không bao gồm lãi trả chậm.
  • Các chi phí liên quan: những chi phí phải chi để đưa tài sản vào trạng thái sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ;…

Lưu ý:

– Đối với tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là tài sản cố định vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn “Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó”.

– Đối với nhà cửa, vật kiến trúc được ghi nhận như tài sản cố định và xác định nguyên giá như công thức trên.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:

2.2 Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình mua theo hình thức trao đổi

Nguyên giá của tài sản cố định mua theo hình thức trao đổi tài sản cố định không tương tự hay tài sản khác bằng (=) giá trị hợp lý của tài sản cố định hữu hình nhận về hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, cộng (+) các khoản trả thêm hoặc trừ (-) các khoản thu về, cộng (+) cho các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn), cộng (+) Các chi phí liên quan để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Đối với tài sản cố định hữu hình mua theo hình thức trao đổi với một tài sản cố định hữu hình tương tự, hoặc bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (*). Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình là giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình đem trao đổi.

(*) Tài sản tương tự là các tài sản có công dụng tương tự, trong lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương.

2.3 Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất

cách tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.

Lưu ý: Trường hợp tài sản cố định đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình, cộng (+) các chi phí liên quan để đưa tài sản vào sử dụng trừ (-) các khoản lãi nội bộ, giá trị sản phẩm thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất).

2.4 Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng

Tương tự như cách tính giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng, nguyên giá của tài sản cố định do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, cộng (+) các chi phí liên quan khác.

Lưu ý: Trường hợp tài sản cố định do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

2.5 Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc Tổ chức định giá chuyên nghiệp.

2.6 Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình được cấp; được điều chuyển đến

Doanh nghiệp xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình được cấp, được điều chuyển đến theo 2 cách như sau:

– Cách 1: Giá trị còn lại của tài sản cố định trên số kế toán ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển.

– Cách 2: Giá trị theo đánh giá thực tế của tổ chức định giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, cộng (+) các chi phí liên quan.

2.7 Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp

Đối với Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp thì nguyên giá tài sản được xác định theo 1 trong 3 cách sau:

– Cách 1: Nguyên giá tài sản tài sản cố định hữu hình là giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí.

– Cách 2: Nguyên giá được xác định bằng sự thỏa thuận doanh nghiệp và người góp vốn.

– Cách 3: Nguyên giá là do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Tạm kết

Trên đây là các thông tin liên đến cách tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan, MISA tiên phong ra mắt Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Qua đó, giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn và tăng độ tin cậy, tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây: