Home Kiến thức Áp dụng Hóa đơn điện tử tại các trạm thu phí BOT

Áp dụng Hóa đơn điện tử tại các trạm thu phí BOT

1801
Bất cập thu phí tại các trạm BOT trước khi áp dụng Hóa đơn điện tử

Để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, sẽ thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại nghị định của Chính phủ tại các trạm thu tiền dịch vụ đường bộ của dự án BOT theo đúng lộ trình.

1. Bất cập thu phí tại các trạm BOT trước khi áp dụng Hóa đơn điện tử

Trong những năm qua, tình hình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu, nhất là đối với các dự án giao thông được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT: Build – Operate – Transfer).

Các dự án này đã thúc đẩy hệ thống giao thông đường bộ ở nước ta phát triển nhanh chóng và đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông của các phương tiện xe cơ giới.

Tuy nhiên, hiện trạng thu phí đường bộ ở nước ta hiện nay vẫn còn tồn tại như: thu phí nhưng không xuất biên lai hoặc hóa đơn, thu tiền mức cao hơn số phí ghi trên biên lai, kê khai phí, lệ phí không đúng với số tiền phí, lệ phí thu được…  một số hạn chế cần sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bất cập thu phí tại các trạm BOT trước khi áp dụng Hóa đơn điện tử

Với hình thức thu phí truyền thống với hóa đơn giấy, biên lai giấy khiến cho thời gian thu phí mỗi lượt xe đi qua chưa giảm tới mức tối đa. Bên cạnh đó, việc thu phí với hình thức này thời gian thu phí mỗi xe sẽ tăng dễ gây ra hiện tượng ùn ứ kéo dài tại các trạm thu phí BOT ảnh hưởng đến giao thông.

ưu đãi hóa đơn điện tử

2. Trạm thu phí BOT phải sử dụng Hóa đơn điện tử để giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2451/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Hóa đơn điện tử giảm chi phí cho doanh nghiệp

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính đề ra 19 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ, đảm bảo tuân thủ Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật theo hướng không quy định các nội dung có tính chất điều kiện kinh doanh; chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện đầy đủ việc xây dựng, tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và thuận lợi hóa thương mại…

Để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, sẽ thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại nghị định của Chính phủ tại các trạm thu tiền dịch vụ đường bộ của dự án BOT theo đúng lộ trình, thực hiện kết nối điện tử giữa trạm thu giá và cơ quan thuế theo lộ trình của Bộ Tài chính; chia sẻ thông tin cho Bộ Giao thông vận tải khi cần để đàm phán với chủ đầu tư và làm cơ sở cho các nghiên cứu dự án mới.

Trạm thu phí BOT phải sử dụng Hóa đơn điện tử

Bên cạnh đó, nhóm các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh, kiểm tra: tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ công chức trong thực thi công vụ cũng được thực hiện.

Theo đó, các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp; xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân, doanh nghiệp…

Ngoài ra, quyết định cũng nêu rõ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ nội dung tại Nghị quyết số 139/NQ-CP và quyết định này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

=> Như vậy, các trạm thu phí BOT cần thiết phải có một giải pháp sử dụng Hóa đơn điện tử mang đặc thù riêng biệt và cần có tư vấn, triển khai của đơn vị cung cấp Hóa đơn điện tử uy tín.

Phần mềm hóa đơn điện tử ưa chuộng nhất

Với những kinh nghiệm và uy tín gần 25 năm của mình, Công ty Cổ Phần MISA cam kết: Phần mềm Hóa đơn điện tử MISA meInvoice sẽ giải quyết những vấn đề hóa đơn của Doanh nghiệp thật nhanh và chính xác với phương châm Tin cậy – Tiện ích – Tận tình.

Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

ưu đãi hóa đơn điện tử