Home Kiến thức Nhiều chính sách kinh tế xã hội quan trọng có hiệu lực...

Nhiều chính sách kinh tế xã hội quan trọng có hiệu lực từ tháng 3/2022

447
chinh sach kinh te xa hoi
Nhiều chính sách kinh tế xã hội có hiệu lực từ tháng 3/2022, liên quan đến nhiều khía cạnh từ bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bảo hiểm, thuế tiêu thụ đặc biệt…Cùng đón đọc bài viết mới nhất từ MISA meInvoice nhé!
chinh sach kinh te xa hoi

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

 • Ngày có hiệu lực thi hành: Từ ngày 01/3/2022.
 • Nội dung:

Theo Điều 3 Luật số 03/2022/QH15

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Lưu ý, trong luật này không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Chính sách mới về bảo hiểm, lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực

2.1 Chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • Ngày có hiệu lực thi hành: Từ ngày 01/3/2022.
 • Nội dung:

Theo thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền lương làm căn cứ để bồi thường lao động như các trường hợp:

– Tai nạn lao động và trợ cấp tai nạn lao động

– Bệnh nghề nghiệp phải nghỉ làm và điều trị phục hồi chức năng

Phân loại tiền lương bồi thường trợ cấp theo loại hình làm việc

Với những trường hợp nhân viên chính thức, căn cứ tiền lương bồi thường tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động/bị bệnh nghề nghiệp.

Với những trường hợp thử việc, học việc, làm việc dưới 6 tháng thì căn cứ tiền lương bồi thường, trợ cấp là tiền lương bình quân các tháng trước liền kề xảy ra sự việc hoặc thời điểm xác định bị bệnh.

Phân loại tiền lương bồi thường trợ cấp theo đối tượng

Mức tiền lương tháng nêu trên được xác định theo từng đối tượng như sau:

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân: Mức tiền lương tháng bao gồm tiền lương theo cấp, phụ cấp (nếu có) liên quan như phụ cấp chức vụ, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung;

– Đối với người lao động theo hợp đồng lao động: Mức tiền lương tháng gồm mức lương, phụ cấp lương, các khoản khác mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng lao động;

– Đối với người học nghề, tập sự có lương:  Mức lương tháng là tiền lương học nghề, tập sự đã được hai bên thoả thuận; là căn cứ bồi thường là mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại nơi học nghề, tập sự;

– Đối với công chức, viên chức trong thời gian tập sự: Mức lương tháng là tiền lương tập sự được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền;

– Đối với người lao động đang trong thời gian thử việc: Mức lương tháng là tiền lương thử việc được thỏa thuận theo Luật Lao động.

2.2 Hướng dẫn tính tần suất tai nạn lao động để giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Ngày có hiệu lực thi hành: Từ ngày 01/3/2022;
 • Nội dung:

Theo đó, Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH quy định về công thức cách tính tần suất tai nạn lao động để được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Doanh nghiệp được áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức đóng bình thường cho Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay cho 0,5% nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định (trong đó có điều kiện về tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất).

2.3 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/1/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc

 • Ngày có hiệu lực thi hành: Từ ngày 15/03/2022; Chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1/1/2022
 • Nội dung:

Thông tư số 2/2022/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/1/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc được điều chỉnh như sau:

– Cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã: 2.473.000 đồng/tháng (trước đây là 2.116.000 đồng/tháng).

– Cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký hội đồng nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã: 2.400.000 đồng/tháng (trước đây là 2.048.000 đồng/tháng);

– Các chức danh còn lại: 2.237.000 đồng/tháng (trước đây là 1.896.000 đồng/tháng).

2.5 Hướng dẫn điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

chinh sach kinh te xa hoi 2

 • Ngày có hiệu lực thi hành: Từ ngày 15/03/2022; Chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1/1/2022;
 • Nội dung:

Theo Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng: từ ngày 1/1/2022 tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng của tháng 12/2021 đối với:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động;

– Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng;

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng;

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

3. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang, găng tay y tế bị tạm ngừng

 • Ngày có hiệu lực thi hành: Từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/12/2022;
 • Nội dung:

Ngày 28/1/2022, Bô công thương ban hành thông tư 03/2022/TT-BCT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất các mặt hàng như khẩu trang y tế, găng tay y chế, trang phục chống dịch.

Với những lô hàng đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 01/01/2022 đến không quá ngày 14/03/2022 được tiếp tục thực hiện tái xuất.

Xem thêm: Thuế nhập khẩu và Điểm mới của biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2022

4. Chính sách kinh tế xã hội có hiệu lực: Ô tô điện chạy pin được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

 • Ngày có hiệu lực thi hành: Từ ngày 15/03/202 đến ngày 31/12/2022.
 • Nội dung:

chinh sach kinh te xa hoi 3

Theo luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua, quyết định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt để khuyến khích phát triển ô tô điện chạy bằng pin:

– Với ô tô điện chạy pin loại chở người từ 9 chỗ trở xuống: Giảm thuế suất từ 25% xuống còn 3%

– Với ô tô điện chạy pin loại chở người từ 10 – 16 chỗ: Giảm thuế suất từ 15% xuống còn 2%

– Với ô tô điện chạy pin loại chở người từ 16 – 24 chỗ: Giảm thuế suất từ 10% xuống còn 1%

5. Bổ sung một số điều kiện kinh doanh bất động sản mới

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, từ nay, để được kinh doanh bất động sản, cá nhân, tổ chức sẽ phải đáp ứng thêm những điều kiện như:

– Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản;

– Công khai các thông tin về doanh nghiệp,  bất động sản đưa vào kinh doanh… trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, cụ thể:

Với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản: công khai tại Ban quản lý dự án;

Với kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản: công khai tại sàn giao dịch bất động sản;

– Kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

6. Chính sách kinh tế xã hội có hiệu lực: Thông tư 22, nghị định 91 về chống tin nhắn rác

 • Ngày có hiệu lực thi hành: Từ ngày 01/03/2022
 • Nội dung:

Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư 22/2021/TT-BTTTT, Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

* Với tin nhắn rác:

– Phản ánh qua tổng đài 5656 với tin nhắn theo cú pháp: S [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656.
– Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn/tổng đài/ứng dụng.

chinh sach kinh te xa hoi 2

* Với cuộc gọi rác:

– Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656 theo cú pháp tin nhắn: V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác).

– Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn/tổng đài/ứng dụng.

* Với thư điện tử rác:

– Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp (forward) thư điện tử rác (spam) tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vneert.vn;

– Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn/tổng đài/ứng dụng.

Doanh nghiệp quan tâm phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:Dùng thử hóa đơn điện tử

 

Dùng thử