Home Kiến thức Tổng hợp mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai...

Tổng hợp mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai sót theo thông tư 78, Nghị định 123

61326

Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai sót theo Thông Tư 78, Nghị định 123 mới nhất cập nhật năm 2022. Mời bạn đọc đón xem!

1. Về 03 trường hợp xử lý hoá đơn điện tử sai sót theo thông tư 78, nghị định 123

 • Hóa đơn có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua
 • Hóa đơn đã gửi cho người mua, sau đó phát hiện có sai sót
 • Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Đọc thêm:

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định 123, Thông tư 78

2. Những trường hợp cần sử dụng mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai

Theo quy định khoản 2, điều 19 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

2.1 Trường hợp sai sót về Mã số thuế, số tiền ghi trên hoá đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá ghi trên hoá đơn không đúng quy cách, chất lượng

Trong trường hợp như trên, có 2 cách sử dụng mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử sai sót như sau:

a. Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày … tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

b. Người bán lập biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai sót

Trừ trường hợp sau: Người bán và người mua có thoả thuận về lập văn bản thoả thuận trước khi lập hoá đơn thay thế cho hoá đơn đã lập bị sai sót

Khi đó, người bán và người mua cần lập văn bản thoả thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hoá đơn điện tử thay thế cho hoá đơn sai sót.

Hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn điện tử đã lập có sai sót cần có dòng chữ sau:

“Thay thế cho hoá đơn Mẫu số…ký hiệu…số…ngày…tháng…năm”.

Người bán ký số trên hoá đơn điện tử mới thay thế cho hoá đơn điện tử đã lập có sai sót, sau đó:

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan Thuế theo Nghị định 123, Thông tư 78 

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan Thuế theo Nghị định 123, Thông tư 78 

3. Tổng hợp mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử viết sai theo thông tư 78, Nghị định 123

3.1 Mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai sót dùng chung

mau bien ban thay the hoa don dien tu sai sot

3.2 Mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai sót không liên quan đến số tiền

Mẫu biên bản trên sử dụng trong những trường hợp hoá đơn:

 • Sai mã số thuế
 • Sai tên hàng hoá dịch vụ
 • Sai đơn vị tính
 • Sai nội dung số tiền viết bằng chữ

Mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai mã số thuế người mua

3.3 Mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai sót liên quan đến giá trị

Mẫu biên bản trên sử dụng trong những trường hợp hoá đơn:

 • Sai số lượng
 • Sai đơn giá
 • Sai thành tiền
 • Sai thuế suất
 • Sai tiền thuế
 • Sai tổng thanh toán

Cảm ơn các bạn đã đón đọc bài viết của MISA meInvoice! Doanh nghiệp quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:
Dùng thử hóa đơn điện tử