Home Kiến thức Cách Kê Khai Hóa Đơn Không Chịu Thuế GTGT 2021

Cách Kê Khai Hóa Đơn Không Chịu Thuế GTGT 2021

3506
cach ke khai hoa don dau vao khong chiu thue gtgt

Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế suất 0% kê khai như thế nào là câu hỏi của nhiều kế toán. Xem ngay bài viết dưới đây là bạn sẽ có câu trả lời. 

1. Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT

cach ke khai hoa don khong chiu thue gtgt

1.1 Hóa đơn đầu vào không phải chịu thuế có phải kê khai không? 

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đầu ra và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Vậy, với các hóa đơn đầu vào:
1 – Công ty tôi sẽ cộng gộp tiền hàng và tiền thuế GTGT vào để hạch toán vào chi phí có đúng không?
2 – Các hóa đơn này có phải tổng hợp lên tờ khai GTGT hàng tháng? Nếu có, tiền hàng và tiền thuế GTGT sẽ tổng hợp lên các chỉ tiêu như thế nào (chỉ tiêu 23,24,25)

1.2 Trả lời

Căn cứ Tại khoản 7, khoản 9 Điều 14 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT có nói:
“Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”
Như vậy:
Đối với số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định.
Trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Còn cách kê khai các hóa đơn GTGT đầu vào không được khấu trừ thuế GTGT thì khai tổng giá trị hóa đơn vào chỉ tiêu số [23] và [24] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BTC.

2. Cách viết hóa đơn không chịu thuế GTGT

cach ke khai hoa don dau vao khong chiu thue gtgt

Phần này, meInvoice sẽ tổng hợp cách kê khai những hóa đơn này trên bảng kê bán ra hay mua vào trên các phụ lục của tờ khai thuế GTGT:
Căn cứ Loại hóa đơn chịu thuế HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO HÓA ĐƠN ĐẦU RA
Thông tư 219/2013/TT-BTC Viết  Mục kê (trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT) Mục kê (Trên bảng kê mua vào: PL 01-2//GTGT) Khấu trừ
Điều 4 Hóa đơn GTGT không chịu thuê Thuế suất: \

Tiền thuế: \

Mục 1 Không kê Không được KT
Điều 9 Hàng đơn GTGT chịu thuế 0% Thuế suất: 0%

Tiền thuế: 0

Mục 2 – Đủ điều kiện khấu trừ thì kê khai ở Mục 1.

– Không đủ điều kiện thì KHÔNG KÊ KHAI.

Điều 10 Hàng đơn GTGT chịu thuế 5% Thuế suất: 5%

Tiền thuế: DT*5%

Mục 3
Điều 11 Hàng đơn GTGT chịu thuế 10% Thuế suất: 10%

Tiền thuế: DT*10%

Mục 4
Điều 5 Không phải kê khai thuế Không kê Không kê
Công văn số 736/CT-TTHT Hóa đơn bán hàng Không có – Vì kể khai theo khấu trừ nên chỉ có HĐ GTGT KHÔNG KÊ KHAI
Bảng trên đây, meInvoice đã tổng hợp những loại hóa đơn được xuất theo mức thuế suất của các loại hàng hóa dịch vụ mà công ty cung cấp. Các doanh nghiệp kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ có thể áp dụng.

Lưu ý về những hóa đơn chịu thuế GTGT

Có 3 trường hợp có đặc điểm chung là thuế GTGT phải nộp (hay thuế GTGT đầu ra) là bằng 0 hoặc không có, cụ thể:
– Hóa đơn không chịu thuế GTGT
– Hóa đơn chịu thuế suất là 0%
– Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
Cần phân biệt rõ ràng 3 trường hợp này, vì đầu vào có được khấu trừ thuế GTGT là khác nhau.
Trên đây bài viết đã cung cấp đến các bạn thông tin về cách kê khai hóa đơn không chịu thuế. Chúc các bạn thành công!
Tin tức liên quan: