Home Kiến thức Kê khai thiếu, sót và cách xử lý hóa đơn đầu vào...

Kê khai thiếu, sót và cách xử lý hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

10547
xu ly hoa don dau vao bi bo xot

Khi kế toán kê khai sót hóa đơn đầu vào, kế khai thiếu hóa đơn đầu vào phải xử lý như thế nào? Kê khai sót hóa đơn đầu ra năm trước? Hãy xem bài viết của hóa đơn điện tử MeInvoice để được hướng dẫn cách kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót, kê khai hóa đơn đầu ra bị bỏ sót theo Công văn 4943/TCT-KK và 414/TCT-KK của Tổng cục thuế.

Theo dõi ngay bài viết: Xử lý hóa đơn đầu vào bị bỏ sót, kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót như thế nào dưới đây để có câu trả lời.

Xem thêm: Hóa đơn đầu vào là gì?

xu ly hoa don dau vao bi bo xot

Quy định về kê khai sót hóa đơn đầu vào

1. Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế

Có hướng dẫn cụ thể:

– Tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định:
“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

2. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Quy định như sau:

Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền….

+ Tại Khoản 5, Điều 12 có hướng dẫn:

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

+ Tại Khoản 8 Điều 14 có hướng dẫn:

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

3. Công văn 414/TCT-KK ngày 30/01/2018 của Tổng cục thuế hướng dẫn, giải thích cụ thể:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong tháng 11/2016, Công ty CP MISA phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ tính thuế tháng 8/2015, 10/2015, 12/2015 và tháng 11/2016 bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

✅Đối với các hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty CP MISA, xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.
✅Đối với các hóa đơn đầu vào: Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:

Xử lý hóa đơn đầu vào bị bỏ sót theo quy định như thế nào?

Khi xử lý việc kê khai sót hóa đơn đầu vào, các đơn vị kinh doanh phải căn cứ vào quy định pháp luật sau:

  • Quy định tại Điều 8, Thông tư số 219/2013/TT-BTC về thời điểm xác định thuế GTGT;
  • Quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 12, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
  • Quy định Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC thời hạn và cách thức kê khai hóa đơn đầu vào.

Căn cứ vào những văn bản pháp luật trên, việc xử lý hóa đơn đầu vào bị sót sẽ xử lý như sau:

  • Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn bỏ sót của kỳ nào phải tiến hành kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót.
  • Việc kê khai, khấu trừ hóa đơn bỏ sót chỉ được thực hiện trước khi cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Như vậy, với những đơn vị kinh doanh đã có công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thì sẽ không được áp dụng khấu trừ, hoàn thuế GTGT với những hóa đơn bỏ sót.

Hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Căn cứ theo quy định Thông tư số 219/2013/TT-BTC người nộp thuế được phép kê khai các hóa đơn đầu vào bị sót. Lưu ý, kê khai hóa đơn đầu vào bị sót chỉ có hiệu lực trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 5/2021, Công ty A phát hiện 3 hóa đơn đầu vào từ tháng 3/2021 bị bỏ sót. Khi đó, kế toán sẽ tiến hành kê khai 3 hóa đơn đầu vào bị bỏ sót vào “Mục I Hàng hóa, dịch vụ trong kỳ” trên tờ khai số 01/GTGT của tháng 5/2020.

Thao tác trên phần mềm HTKK bằng cách:

– Người nộp thuế đăng nhập phần mềm HTKK

– Chọn “Thuế Giá Trị Gia Tăng”, chọn “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)”

– Chọn kỳ kê khai phù hợp rồi tiến hành kê khai như với cách lập tờ khai thuế GTGT thông thường.

Trên đây MISA meInvoice đã cung cấp đến quý khách hàng nội dung về kê khai thiếu hóa đơn đầu vào, kê khai sót hóa đơn đầu vào và cách xử lý trong các trường hợp trên. Để cập nhật liên tục các thông tin hữu ích về hóa đơn điện tử, kê khai hóa đơn hãy ghé thăm website meinvoice.vn mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin hữu ích cho bạn!

Giới thiệu phần mềm hóa đơn đầu vào MISA Meinvoice

Phần mềm hóa đơn đầu vào MISA Meinvoice có những tính năng ưu việt sau:

hoa don dien tu dau vao

  1. Tự động tra cứu hóa đơn

MISA meInvoice phân tích hóa đơn đầu vào tự động tra cứu và tải hóa đơn từ email nhận được từ nhà cung cấp, tự động đọc hóa đơn từ ảnh chụp, file hóa đơn có sẵn.

2. Tự động phân tích và kiểm tra hóa đơn

Tự động phân tích, kiểm tra thông tin hóa đơn, trạng thái hoạt động của người bán – đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn.

3. Tự động đồng bộ với phần mềm kế toán

Tự động đồng bộ với phần mềm kế toán, giúp kế toán tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công mỗi khi phát sinh hóa đơn đầu vào.

4. Tự động lưu trữ và quản lý hóa đơn tập trung

Toàn bộ hóa đơn đầu vào được lưu trữ tập trung trên cùng một địa chỉ duy nhất giúp kế toán dễ dàng tìm kiếm, quản lý hóa đơn.

Doanh nghiệp nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn đầu vào MISA MEINVOICE trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại: