Tin tức Hóa đơn điện tử

[Công văn Phú Thọ]: Yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn...

Thông báo từ Tổng cục Thuế: Phú Thọ nằm trong danh sách 6 tỉnh thành bắt buộc “khai tử” hóa đơn giấy trước ngày...
Dùng thử