Trang chủ Tin tức Hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày ký có hợp...

Hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày ký có hợp pháp không?

5322 Lượt đọc

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp gặp phải trường hợp hóa đơn điện tử nhận được không có các chỉ tiêu ngày, giờ ký. Do đó, doanh nghiệp băn khoăn liệu hóa đơn này có hợp pháp không? Để làm rõ vấn đề này, hóa đơn điện tử meInvoice.vn sẽ căn cứ vào quy định pháp luật cũng như công văn của cục thuế thành phố Hà Nội và cục thuế tỉnh Đồng Nai.

>> Tính năng ưu việt của phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn
>> Tổng quan các tính năng của phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn

1. Đề xuất của Cục thuế TP. Hà Nội với Tổng cục thuế tại công văn số 44743/CT-TTHT

Chỉ tiêu về ngày, giờ ký hóa đơn điện tử là nội dung quan trong được nhiều kế toán và doanh nghiệp quan tâm trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, vấn đề này lại chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Để giải đáp những vướng mắc trên cho doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội đã có báo cáo xin ý kiến của Tổng cục Thuế tại công văn số 44743/CT-TTHT.

1.1 Nội dung vướng mắc của doanh nghiệp

Vướng mắc 1: Chỉ tiêu ngày, giờ ký có phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định hay không?

Vướng mắc 2: Trường hợp các đơn vị nhận được các hóa đơn điện tử mua vào không có chỉ tiêu ngày ký, các tiêu thức bắt buộc khác vẫn đủ theo quy định thì việc khấu trừ được thực hiện như thế nào?

1.2 Đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tại công văn số 44743/CT-TTHT ngày 11/06/2019, cục thuế thành phố Hà Nội đã căn cứ vào một số quy định pháp luật cụ thể để làm cơ sở pháp lý:

  • Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định về dịch vụ cấp dấu thời gian
  • Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử
  • Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định thời điểm lập hóa đơ
  • Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định lập hóa đơn
  • Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về việc Nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Qua đó, cục thuế TP Hà Nội đề xuất quan điểm như sau:

“Việc gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử là dịch vụ giá trị gia tăng gắn thêm thông tin vào thông điệp dữ liệu theo quy định tại Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP , không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC và Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Do vậy, trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, các chỉ tiêu khác thuộc danh mục các chỉ tiêu bắt buộc vẫn đáp ứng theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử, thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.

Trường hợp đơn vị nhận được các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp có sử dụng hóa đơn điện tử không có ngày ký hóa đơn điện tử, các hóa đơn điện tử này phù hợp theo quy định của pháp luật thì đơn vị được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.”

>> Hàng loạt báo lớn đưa tin: Giành danh hiệu Sao Khuê 2019, meInvoice.vn khẳng định vị trí hàng đầu thị trường hóa đơn điện tử Việt Nam

2. Cục thuế tỉnh Đồng Nai trả lời thắc mắc của doanh nghiệp về việc việc thể hiện thông tin ngày, tháng, năm trên tiêu thức chữ ký số người bán

Cũng gặp vướng mắc trong việc nhận được hóa đơn điện tử hay hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử mà trên hóa đơn không thể hiện thông tin ngày, tháng, năm thời gian tại tiêu thức chữ ký số người bán, cục thuế tỉnh Đồng Nai trả lời doanh nghiệp tại văn bản hướng dẫn số 3134/CT-TTHT như sau:

“Trường hợp Công ty nhận được hóa đơn điện tử từ người bán, tại tiêu thức “ Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán” không gắn ngày, tháng, năm thời gian được gắn vào thông điệu dữ liệu là không phù hợp với quy định tại Điều 3, Điều 5 và Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2019 của chính phủ thì hóa đơn điện tử nêu trên được xem là không hợp lệ.

Trường hợp công ty nhận hóa đơn điện tử từ người bán thì “chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán” gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời vào thông điệp dữ liệu quy định tại Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính Phủ phải trùng với ngày, tháng, năm lập hóa đơn theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính Phủ. Đối với các hóa đơn điện tử Công ty đã nhận từ người bán không thực hiện theo hướng dẫn nêu trên thì được xem là hóa đơn không hợp lệ.

Đối với các hóa đơn điện tử không hợp lệ nêu trên thì người bán và Công ty phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai xót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử sai sót nêu trên, đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử mới thây thế hóa đơn đã lập đề gửi cho Công ty theo quy định Điều 17 và Điều 24 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.”

Mẫu hóa đơn điện tử có đầy đủ tiêu thức chứ ký số đầy đủ ngày tháng năm ký (nguồn: meInvoice.vn)

Như vậy, với cùng một vấn đề nhưng cục thuế TP Hà Nội và Cục thuế Đồng Nai lại có những quan điểm khác nhau. Do đó, để thuận lợi trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của cơ quan thuế địa phương trước khi có hướng dẫn chi tiết của Tổng cục thuế về vấn đề này.

Để nhận thêm tài liệu hữu ích về hóa đơn điện tử, khách hàng có thể đăng ký tại:

Hoặc khách hàng có nhu cầu được tư vấn chi tiết và dùng thử miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn của MISA vui lòng đăng ký dùng thử TẠI ĐÂY

>> Dùng thử hóa đơn điện tử meInvoice.vn
>> Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử sớm: Việc hôm nay chớ để ngày mai