Home Kiến thức Doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 không?

Doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 không?

10382
hoa don dien tu

Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 19/10/2022 với những quy định mới về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử đã làm rấy lên băn khoăn của nhiều doanh nghiệp về việc: Có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2022 không? Bài viết dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp và kế toán trả lời câu hỏi này.

1. Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Xét về tính hiệu lực của Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tại Điều 59 của Nghị định này quy định:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

….

3. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020”

Như vậy, thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử1/7/2022. Quy định này thể hiện sự nhất quán với Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 1/7/2020 về thời hạn áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử.

Tuy nhiên hiện nay Chính Phủ, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương vẫn đồng loạt khuyến khích doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử sớm để nhận được những lợi ích lâu dài.

Hóa đơn điện tử

Bên cạnh đó, Nghị định 123/2020 cũng nêu rõ:

“Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022″

Do đó, việc đăng ký, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử hiện nay sẽ vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định này và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

2. Doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2022 không?

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/11/2022, nếu đơn vị kinh doanh còn dư hóa đơn giấy sẽ phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn giấy để chuyển sang hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, khi mà thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử được lùi đến ngày 01/7/2022 thì quy định trên liệu còn được áp dụng?

lộ trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Điều 60, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về xử lý chuyển tiếp hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Theo đó, đối với hóa đơn đã phát hành sẽ xử lý như sau:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành (19/10/2020) đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

– Từ 19/10/2020 đến 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020 hoặc Nghị định 119/2016/NĐ-CP, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế (theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng). Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Như vậy, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy không cần làm thủ tục hủy hóa đơn giấy còn dư mà có thể sử dụng hóa đơn giấy hoặc sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 30/6/2022. Trong khoảng thời gian 19/10/2020 đến 30/6/2022, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện và được cơ quan thuế  thông báo chuyển đổi sang hóa đơn điện tử thì làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Dùng thử hóa đơn điện tử

3. Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử miễn phí MISA meInvoice 1 tuần

Dùng phần mềm hóa đơn điện tử miễn phí là nhu cầu của nhiều kế toán và doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi sang loại hóa đơn này. Thử thao tác trên phần mềm hóa đơn điện tử sẽ giúp kế toán nắm được quy trình thực hiện của các nghiệp vụ: khởi tạo mẫu, lập hóa đơn và quàn lý hóa đơn. Bên cạnh đó, việc dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử còn giúp kế toán làm quen với những quy định mới về hóa đơn điện tử như: lập hóa đơn điện tử nhiều trang, in chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy, lưu trữ hóa đơn….

Phần mềm Hóa đơn điện tử MISA meInvoice là sản phẩm chủ lực của MISA – thương hiệu hàng đầu Việt Nam với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử, kê khai thuế,… cho hơn 250.000 tổ chức và hàng triệu cá nhân.

Phần mềm hóa đơn điện tử của MISA được chứng nhận kết nối thành công với Cơ quan thuế và đáp ứng đầy đủ toàn bộ nghiệp vụ theo yêu cầu về hóa đơn điện tử theo các quy định hiện hành tại: Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC,….

100% khách hàng sử dụng MISA meInvoice đánh giá đây là phần mềm hóa đơn điện tử an toàn nhất, dễ sử dụng nhất.

Để khách hàng có cái nhìn tổng quan nhất về chức năng và các nghiệp vụ trên phần mềm hóa đơn điện tử, MISA đã xây dựng bản dùng thử miễn phí cho phép người sử dụng thao tác một số tính năng cơ bản như: Khởi tạo mẫu hóa đơn, lập hóa đơn, quản lý hóa đơn, xem các báo cáo về hóa đơn.

Khách hàng có nhu cầu donwload trải nghiệm phiên bản dùng thử miễn phí của phần mềm MISA meInvoice có thể chọn 1 trong 3 cách sau:

Dùng thử hóa đơn điện tử

EBOOK: Giải đáp 20 vướng mắc về hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế