Home Kiến thức Cách nhận biết 3 loại hóa đơn điện tử theo Nghị định...

Cách nhận biết 3 loại hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

5151
hóa đơn điện tử MISA

Nhằm tạo sự thuận tiện trong sử dụng và kê khai, hóa đơn điện tử cũng được chia thành 03 loại: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng và các hình thức hóa đơn khác. Tuy nhiên, làm sao để người bán và đặc biệt là người mua nhận biết được các loại hóa đơn trên và và trường hợp nào sử dụng những hóa đơn này?

>> 15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hoá đơn điện tử
>> Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng
>> Các loại hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP
>> Dùng thử hóa đơn điện tử MISA meInvoice

3 loại hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

 • Hóa đơn giá trị gia tăng:

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

 • Hóa đơn bán hàng:

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

 • Các loại hóa đơn khác:

Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:Dùng thử hóa đơn điện tử

Cách nhận biệt các loại hóa đơn điện tử

Trước khi Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành chính thức, doanh nghiệp có thể tham khảo Điều 6 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 để phân biệt các loại hóa đơn. Cụ thể, doanh nghiệp có thể dựa vào tên hóa đơn hoặc ký hiệu mẫu số hóa đơn:

 • Tên hóa đơn: Tên hóa đơn là nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử. Tên hóa đơn thể hiện chính xác loại hóa đơn đó như: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng,…
 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn: Ký hiệu mẫu số hoá đơn bao gồm 1 hoặc 2 ký tự thể hiện loại hóa đơn.

Bảng ký hiệu của mẫu hóa đơn:

Loại hoá đơn Mẫu số
1. Hoá đơn giá trị gia tăng 1
2. Hoá đơn bán hàng 2
3. Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan) 3
4. Hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế 4
5. Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:
a) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ 5
b) Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 6
c) Tem điện tử 7
d) Vé điện tử 8
đ) Thẻ điện tử 9
e) Phiếu thu điện tử 10
g) Các hóa đơn, chứng từ khác 11

3. MISA meInvoice cung cấp đầy đủ các loại hóa đơn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice là sản phẩm của MISA – thương hiệu uy tín 25 năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử, kê khai thuế,… cho hơn 250.000 tổ chức và hàng triệu cá nhân.

meInvoice.vn được thiết kế đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC và cung cấp đầy đủ mẫu hóa đơn điện tử theo phần loại: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng và các loại hóa đơn khác. Ngoài ra, MISA meInvoice còn cung cấp các mẫu hóa đơn điện tử theo từng lĩnh vực để phù hợp với đặc thù ngành nghề của từng doanh nghiệp như: lĩnh vực y tế, giáo dục, vận tải, khách sạn, xuất bản sách, đại lý hàng hải, xăng dầu,…

Dưới đây là một số mẫu hóa đơn điện tử theo phân loại hóa đơn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và theo lĩnh vực ngành nghề để kế toán và doanh nghiệp tham khảo:

Mẫu hóa đơn bán hàng dành cho lĩnh vực y tế

Mẫu hóa đơn GTGT dành cho lĩnh vực y tế

Mẫu hóa điện tử không có thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho lĩnh vực khách sạn

Mẫu hóa điện tử nhiều thuế dành cho lĩnh vực vận tải

Đồng hành cùng Cục Thuế, Chi Cục Thuế trong lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử MISA – Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử hàng đầu hiện nay hỗ trợ Doanh nghiệp như sau:

 1. Tặng miễn phí 300 hóa đơn điện tử không giới hạn thời gian sử dụng
 2. Miễn 5 loại phí lên đến 5 TRIỆU:
 • Miễn 100% phí thuê bao hàng năm
 • Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản
 • MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau
 • MIỄN 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế
 • MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA & nhận ưu đãi, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:Dùng thử hóa đơn điện tử