Home Kiến thức Nghị định 34: Đối tượng và hướng dẫn gia hạn nộp thuế...

Nghị định 34: Đối tượng và hướng dẫn gia hạn nộp thuế 2023

8532
nghi dinh 34 gia han nop thue

Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất 2022.

>>> Tổng hợp các loại thuế doanh nghiệp phải nộp mới nhất

>>> Các quy định về khai thuế thông tư 80/2021/TT-BTC 2022

1. Nghị định 34 có nội dung cơ bản nào?

nghi dinh 34 gia han nop thue

1.1 Nghị định 34 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng 

Theo đó, nghị định 34 cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế với số thuế GTGT phát sinh phải nộp từ:

 • Với NTT kê khai thuế GTGT theo tháng: kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2022
 • Với NTT kê khai thuế GTGT theo quý: kỳ tính thuế quý I, II/2022

bao gồm:

 • Số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác trụ sở chính của NTT
 • Số thuế nộp theo từng lần phát sinh

Thời gian gia hạn:

 • 06 tháng: với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý I năm 2022,
 • 05 tháng: đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2022 và quý II năm 2022,
 • 04 tháng: đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2022, thời gian gia hạn là
 • 03 tháng: đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2022.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định về quản lý thuế.

Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn khiến tăng số thuế GTGT cần nộp, nộp trước thời hạn gia hạn nộp thuế thì số thuế được gia hạn sẽ gồm số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Nếu doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo pháp luật, nhưng chưa cần nộp số thuế GTGT phát sinh trên tờ khai thuế VAT đã kê khai, thì thời hạn nộp thuế GTGT theo:

 • Kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/10/2022.
 • Kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/11/2022.
 • Kỳ tính thuế tháng 5 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Kỳ tính thuế quý I năm 2022: Chậm nhất là ngày 30/10/2022.
 • Kỳ tính thuế quý II năm 2022: Chậm nhất là ngày 30/12/2022.

Lưu ý: Nếu DN, đơn vị, tổ chức tại điều 3 nghị định này có chi nhánh, đơn vị trực thuộc khai thuế GTGT riêng với CQT quản lý trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị như vậy cũng thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế GTGT.

Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của DN, tổ chức tại điều 3 nghị định 34 không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế hay lĩnh vực thuộc đối tượng gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế GTGT.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Htkk hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất

1.2 Nghị định 34 gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 3 NĐ 34 gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022.

>>> Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư 80

Thời gian gia hạn là 03 tháng tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN, cụ thể:

 • DN, tổ chức có chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN;
 • Chi nhánh, đơn vị của DN, tổ chức không có hoạt động SXKD thuộc đối tượng được gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế TNDN.

1.3 Nghị định 34 gia hạn nộp thuế Hộ cá thể

Theo khoản 1, 2, 3 của Điều 3 Nghị định 34, gia hạn nộp thuế GTGT, TNCN với số tiền thuế cần nộp phát sinh năm 2022 của HKD, cá nhận kinh doanh, thời gian gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022.

1.4 Nghị định 34 gia hạn nộp tiền thuê đất

Theo điều 3 nghị định 34, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh cần nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể được quy định. Thời gian gia hạn từ 06 tháng tính từ ngày 31/05/2022 đến 30/11/2022.

Quy định áp dụng cho cả DN, tổ chức, hộ gia đình, HKD có các quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của NN, có hoạt động SXKD thuộc ngành và lĩnh vực quy định tại khoản 1,2,3, 5 nghị định 34.

Theo đó, DN, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN cần nộp, HKD được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp.

Ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Thời hạn hiệu lực của Nghị định 34?

Nghị định 34/2022/NĐ-CP có thời gian hiệu lực từ ngày ký ban hành 28/05/2022 đến hết 31/12/2022.

nghi dinh 34 gia han nop thue

3. Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế Nghị định 34 là ai?

Trường hợp nào sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế?

>>> Chính thức gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế theo nghị định 34 là:

4. Tải Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 34 của năm 2022

Tải ngay mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế nghị định 34 tại đây: giay-de-nghi-gia-han-nop-thue-va-tien-thue-dat_3005130852

5. Hướng dẫn trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2022?

5.1 Trường hợp 1: NTT thuộc đối tượng gia hạn kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế 

Gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót theo Mẫu ở trên theo phương thức điện tử, bản giấy hoặc dịch vụ bưu chính cho cơ quan thuế quản lý trực thuộc toàn bộ số thuế một lần, tiền thuê đất trong kỳ tính thuế sẽ được gia hạn cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng/quý.

5.2 Trường hợp 2: NNT không nộp Giấy đề nghị gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý

Thời hạn nộp chậm nhất là 30/09/2022, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn.

5.3 Trường hợp 3: NTT có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp NTT có trách nhiệm gửi Giấy đề nghề gia hạn đến cơ quản quản lý thuế có liên quan:

 • NTT tự xác định chịu trách nhiệm về đề nghị gia hạn theo đúng đối tượng của nghị định 34, nếu chậm nộp sau 30/09/2022 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.
 • CQT không cần thông báo cho NTT về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế & tiền thuê đất. Trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có xác định NTT không thuộc đối tượng gia hạn và NNT cần nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và chậm nộp vào ngân sách nhà nước.
 • Khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, CQT nếu phát hiện NTT không thuộc đối tượng gia hạn thì người nộp thuế phải nộp số thuế còn thiếu, tiền phạt và chậm nộp vào NSNN.
 • Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp gồm cả NTT gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này và trường hợp cơ quan có thẩm quyền qua kiểm tra, thanh tra xác định người nộp thuế được gia hạn có số thuế phải nộp tăng thêm của các kỳ tính thuế được gia hạn.
 • CQT đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.

Phần mềm Hoá đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các mẫu bảng kê kèm hoá đơn mới nhất 2022

Hiện nay, MISA meInvoice là phần mềm hoá đơn điện tử được tin dùng hàng đầu Việt Nam, với +150.000 Khách hàng đang sử dụng, đáp ứng mọi thông tư, nghị định hiện hành.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc bài viết của MISA meInvoice! Doanh nghiệp quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:
Dùng thử hóa đơn điện tử