Giới thiệu
meInvoice API giành cho các nhà phát triển ứng dụng muốn ứng dụng của mình
có thể kết nối với hệ thống dịch vụ hóa đơn điện tử của MISA.
Giúp người dùng có thể lập, phát hành và thực hiện các nghiệp vụ của hóa đơn điện tử
ngay trên ứng dụng của nhà phát triển.
MISA meInvoice MISA meInvoice
Điểm ưu việt
MISA meInvoice
Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác
Sử dụng các tiêu chuẩn kết nối phổ biến tích hợp trong vòng 2 ngày
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ
Sẵn sàng kết nối với hệ thống khác
MISA meInvoice
Chuẩn kết nối RESTfull API, ESB
Định dạng dữ liệu trao đổi JSON
Kết nối với các phần mềm kế toán phổ biến: MISA, FAST, BRAVO,…
Hệ thống trung gian thanh toán VNPAY
Phần mềm QL Bệnh viện, trường học, khách sạn,…
Đăng ký kết nối MISA meInvoice
Vui lòng cung cấp một số thông tin về đơn vị và sản phẩm của Quý khách.
Tên đơn vị *
Người liên hệ *
Số điện thoại *
Email *
Tên phần mềm *