Tra cứu hóa đơn điện tử
Tính năng dành cho người mua hàng
Tra cứu hóa đơn tiện lợi nhanh chóng
Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử

Tiết kiệm
Tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hóa đơn

Nhanh chóng
Người mua nhận được hóa đơn ngay khi người bán xuất hóa đơn

Tiện lợi
Xuất hóa đơn điện tử trực tiếp từ phần mềm kế toán và tự động hạch toán doanh thu bán hàng

An toàn
Không xảy ra việc cháy hỏng, mất hóa đơn Tăng độ tin cậy cho hóa đơn của doanh nghiệp

Bạn muốn sử dụng hóa đơn điện tử cho công ty mình? Đăng ký ngay