Báo giá phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn

Phí thuê bao hàng năm

Tài khoản/ Năm

1.000.000 VNĐ

Là khoản phí thuê bao sử dụng hóa đơn điện tử hàng năm, áp dụng cho một tài khoản (tương ứng với một mã số thuế) để quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử trên trang trung tâm dữ liệu của MISA.
Tài khoản/ Năm

1.000.000 VNĐ

Phí sử dụng hóa đơn

Gói (500 hóa đơn)

250.000 VNĐ

Là khoản phí sử dụng hóa đơn được tính theo số lượng hóa đơn mà khách hàng sử dụng.
Mỗi gói tương ứng 500 hóa đơn, khách hàng được phép mua trước nhiều gói để sử dụng, và được chuyển sang năm tài chính tiếp theo nếu sử dụng không hết.
Gói (500 hóa đơn)

250.000 VNĐ

LƯU Ý

  • Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không phải trả thêm thuế GTGT.
  • Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.